Andrei Kolesnikov
Natalija Yefimkina
Bild: Natalija Yefimkina Download (mp3, 5 MB)

Krieg in der Ukraine - Stimmen aus der Ukraine: Andrei Kolesnikov

Hotelbesitzer aus Irpin